El sector editorial no es concep com una indústria homogènia, sinó que organitza el seu funcionament segons el tipus de llibre que produeix. Cada tipologia editorial implica posar en marxa un engranatge diferent, amb perfils professionals, processos productius i estratègies de promoció específics.

Amb l’objectiu de conèixer les característiques de les principals tipologies editorials i saber quines dinàmiques de creació, producció i comercialització cal implementar en cada cas, et convidem a explorar diferents exemples d’aplicacions dissenyades per a cadascun d’aquests subsectors del llibre, des del llibre de ficció fins al còmic i la novel·la gràfica, passant per l’assaig, el llibre infantil i juvenil, el llibre de text i acadèmic, l’edició dels clàssics o el llibre d’art.

LECTURES I MATERIAL COMPLEMENTARI

Bacon, Beth. “Some Differences Between Ebooks, Enhanced Ebooks, And Apps”. Digital Book World, 30/1/2014.

Robertson, Karen. “Five Myths About Book Apps”. Digital Book World, 14/3/2014.